Wstąpiliśmy do Koalicji dla Zwierząt!

W naszym kraju prawo nie zawsze, a nawet rzadko stoi po stronie zwierząt, a sytuacja bezdomności psów i kotów zdaje się nie do opanowania. Mając nadzieję, iż wspólnymi siłami, wspólnym głosem, uda nam się to zmienić, Fundacja wstąpiła do KOALICJI DLA ZWIERZĄT.

Głównymi postulatami Koalicji dla Zwierząt są:

  1. Podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Domowych; dostosowanie przepisów dotyczących zwierząt do tej Konwencji, w tym:
  2. wprowadzenie ograniczeń i poddanie nadzorowi hodowli i handlu zwierzętami domowymi, co wraz z programem sterylizacji wspieranym przez państwo powinno doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby rodzących się psów i kotów;
  3. stworzenie standardów opieki nad zwierzętami, jakie obowiązywać powinny we wszystkich miejscach taką opieką się zajmujących (schroniska, domy tymczasowe itd.)
  4. powołanie państwowej instytucji nadzorującej przestrzeganie przepisów dotyczących zwierząt wraz z państwowymi schroniskami dla zwierząt maltretowanych;

Do Koalicji wstąpiło już 30  organizacji pro-zwierzęcych !!!

Więcej o Koalicji dla Zwierząt można przeczytać na stronie:

www.koalicja.org.pl

Koalicja dla ZwierzštKoalicja dla Zwierzšt