Podziękowania dla BRE Bank S.A.

W imieniu naszych podopiecznych pragniemy serdecznie podziękować zarządowi oraz pracownikom BRE Banku S.A. za okazane wsparcie.

W wyniku konkursu realizowanego przez BRE Bank, nasza Fundacja została – jako jedna z kilku – wytypowana do przekazania pomocy rzeczowej. Otrzymaliśmy profesjonalne nosze dla psów, chwytak, rękawice do łapania kotów oraz 150 kg karmy marki BRIT o łącznej wartości 2.500 zł.

Dziękujemy!