Fundacja

Fundacja NIECHCIANE I ZAPOMNIANE – SOS DLA ZWIERZĄT została zarejestrowana w Łodzi w dniu 13.10.2006 r. pod numerem 0000265877 Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała w oparciu o inicjatywę wolontariuszy pomagających w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi. Fundacja jest organizacją non-profit, zarówno zarząd jak i wolontariusze działają na zasadach wolontariatu.

Fundacja wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt poprzez propagowanie adopcji, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji jako jedynych metod ograniczania bezdomności. Regularnie, w miarę możliwości przeprowadza także interwencje dotyczące maltretowanych zwierząt. Propaguje również idee czipowania i rejestracji zwierząt, domów tymczasowych, prowadzi działalność edukacyjną.

Od września 2013 roku Fundacja prowadzi Ośrodek Adopcyjny przy ul. Malowniczej 82 w Łodzi – przyjazne miejsce dla wszystkich zwierząt, które czekają na adopcję. Podopieczni Ośrodka Adopcyjnego to zwierzęta skrzywdzone przez ludzi, chore, kalekie, z zaburzeniami behawioralnymi. Wolontariusze fundacji pracują nad ich socjalizacją i przygotowują do adopcji.
W Ośrodku Adopcyjnym przebywają psy, koty, świnie, kozioł, królik oraz świnka morska.

Fundacja sprawuje również opiekę nad końmi po przejściach.

Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
NIP: 729-261-12-79
REGON: 100268188
KRS: 0000265877
Konto: BANK PKO BP
22 1020 3408 0000 4902 0174 2246